За проекта

ДА ЖИВЕЕМ ЗАЕДНО – Възстановяване на Връзката Между Хората и Земята– Солидарно земеделие – Първи стъпки в България

Целта на този проект е да направи първата стъпка – да популяризира идеята за Солидарното земеделие, да инициира и поддържа активна ОБЩНОСТ за развитието на Солидарно Земеделие (СЗ) в България и да представи идеята за СЗ на широк кръг от хора в нашето общество.

Този пилотен проект се реализира с финансовата подкрепа на Vision Du Monde

Доброволния труд на екипа на Фондация ЗАЕДНО - общуване за подкрепа и развитие, www.zaedno.net

и СЪРДЕЧНО БЛАГОДАРИМ на Ани -www.molif.com - за прекрасната рисунка-лого на Солидарното земеделие, с която ни вдъхнови да реализираме този прекрасен проект.

РЕЗЮМЕ на проекта

Като погледнем назад в историята, ще открием, че България винаги е била земеделска страна, богата на плодородни почви, водни източници и красива природа. Традициите в земеделието и животновъдството имат дълга история, от самото основаване на държавата през 7 век. Никога не е имало нужда да се внасят хранителни стоки - необходимите запаси за народа са били осигурени. По времето на Съвета за Икономическа взаимопомощ /СИВ/, до 1989 година, България е била главния производител и износител на зърно и зеленчуци за страните от Източния блок. След 1989год. и по време на годините на „Прехода” фактори като: глобализираната политика на световните корпорации, лошата политика на Българската държава, чуждите икономически интереси и лошите конкурентни условия на пазара, доведоха до почти напълно разрушаване на българското земеделие и животновъдство. Днес има големи площи плодородна, но необработена земя, населеността на селските региони намалява, увеличава се населението в големите градове, където хората ядат главно внесена, генно-модифицирана и нискокачествена храна. От една страна сериозният икономически колапс и дълготрайната криза в земеделието и от от друга страна лошото здравословно (физическо, психическо и ментално) състояние на голяма част от хората, включително и деца, е директен резултат от тази загубена връзка между Земята и Човека.


Стартиращата еко-ферма "Елата" е една смела мечта на Росен и Весето от "Сдружение ЕК БАЛКАНИКА - за запазване на българския бит и култура, местни автохтонни породи и биоразнообразие".