Биодинамиката е наука за силите на живота, зачитане на основните принципи, действащи в природата и подход към земеделието, който взима предвид тези принципи, за да възобнови равновесието и оздравяването. По съвсем реален начин Биодинамиката е продължаващия път на знанието, а не съчетание от методи и техники.

 

Биодинамиката се основава на представата за живота на Гьоте и се развива от Рудолф Щайнер в творчеството му, познато като антропософия – нов подход към науката, който включва наблюдение на природните явления, трезвомислие и познание на духа. Тя предлага описание на духовната история на Земята като живо същество и описва еволюцията на изграждането на човечеството и на природните царства. Някои от тези основни принципи на Биодинамиката са:

Разширяване на мирогледа
Точно както ни се налага да разглеждаме магнитните полета на цялата земя, за да разберем действието на компаса, така и за да доловим живота на растенията, ни се налага да разширим кръгозора си, така че да обхване всичко, което е свързано с растежа на реастенията. Тясното микроскопично гледище не е достатъчно. Растенията са извънредно отворени към и образувани от влиянията на дълбините на земята и висините на небесата. Ето защо и подходите ни към земеделието трябва да обхващат повече области, отколкото обикновено се счита за уместно.

Допитване до книгата на природата
Всичко в природата разкрива нещо от същинския си характер в своите жест и форма. Внимателното наблюдение на природата – на сянка и слънце, в мокри и сухи местности, при различни почви – предоставя по-плавно долавяне на съставните й елементи. По този начин евентуално човек се научава да чете езика на природата. И тогава отношението ни може да бъде творческо, придавайки акценти и равновесие посредсвом специфичните си действия.

Практикуващите земеделци и експериментатори през последните седемдесет години имат огромен принос към корпуса на познания, познат под името Биодинамика.

Космическите Ритми
Импулси от слънцето, луната, планетите и звездите, достига до растенията в редовни ритми. Всяко от звездните тела допринася за живота, растежа и формата на растението. Разбирайки жеста и ефекта на всеки ритъм, ние можем да планираме във времето подготовката на земята, засяването, култивирането и жътвата в най-голяма полза на културите, които отглеждаме. Съответно всяка година се издават специални календари на различни места на планетата, които позволяват на земеделците да работят ден след ден в ритъма на различните космически влияния. Така примерно съществуват листни дни (маруля, спанак), плодови (ябълки, домати), коренови (моркови, картофи) или цветни (броколи, карфиол).

Животът на растенията е непосртедствено свързан с живота на почвата
Биодинамиката зачита факта, че и почвата сама по себе си може да бъде жива и тази жизненост подкрепя и влияе на качеството и здравето на растенията, които израстват в нея. Затова едно от основните усилия на Биодинамиката е насочено към изграждане на стабилен хумус в почвата ни, посредством торенето.

Ново виждане за храненето
Ние добиваме физическата си сила от процеса на разграждане на храната, която поемаме. Колкото по жизнена е храната ни, толкова повече стимулира собствената ни дейност. Така и биодинамичните земеделци и градинари целят качеството, а не количеството.

Химическото земеделие е прокарало преки пътища за постигане на количество, прибавяйки разтворими минерали към почвата. Растенията ги поемат посредством водата, подминавайки по този начин естествената си способност да търсят от почвата каквото им е необходимо за здравето, жизнеността и растежа. Резултатът е умъртвената почва и изкуствено стимулирания растеж.

Биодинамиката отглежда храна в силна зависимост със здравата, жива почва.

Медицина за Земята: биодинамичните препарати
Рудолф Щайнер посочва, че една нова наука за космическите влияния ще трябва да замести старите, инстинктивни мъдрост и суеверия. Изхождайки от собствения си опит, той въвежда това, което е познато като биодинамични препарати.

Придобити по естествен начин, растителни и животински продукти се комбинират в специални рецепти в определени годишни сезони и после се добавят към купчините с компост. Тези препарати носят концентрирани сили в недрата си и се използват, за да организират хаотичните елементи във вътрешността на купчините компост. Когато процесът е приключил, получените приготовления са лекове за Земята, която извлича нови жизнени сили от космоса.

Два от препаратите се използват директно в полето, единият върху земята преди засяване, за да стимулира живота и другия върху листата на растящите насаждения, за да подсили способността им за възприемане на светлината. Резултатите от използването на препаратите са научно изследвани.

Малкото стопанство, като базова единица на земеделието
В своите "Уроци към земеделците" Рудолф Щайнер предлага идеала за самостоятелното стопанство – това, в което трябва да има само точния брой животни за набавянето на тор за плодородието и тези животни трябва реципрочно да бъдат изхранвани от стопанството.

Можем да търсим същинския жест на такъв вид стопанство и при други обстоятелства. Те трябва да са свързани със запазването и рециклирането на жизнените сили, с които живеем. Зеленчуковите отпадъци, животинската тор, листата, хранителните остатъци, всички те съдържат ценна жизненост, която може да се запази и да се оползотвори за изграждането на почвата, ако се употребяват мъдро. Така и торенето е ключова дейност в Биодинамичното творчество.

Стопанството е също и учител и набавя учебната възможност за имитиране на мъдрата природна самостоятелност в рамките на дадено пространство. Също така някои хора са създали и успешни стопсанства чрез съчетаването на няколко неграничещи си парцела земя.

Икономика, основана върху познанието на занаята
Щайнер изтъква абсурдността на аграрната икономика, определяна от хора, които в действителност никога не са отглеждали никаква култура и не са се грижили за никакво стопанство.
Развит е и нов подход към тази ситуация, събиращ наедно потребителските и производителските сдружения за взаимната им изгода. Движението за Общностно Подпомагано Земеделие (Community Supported Agriculture) се заражда първоначално в биодинамичното движение и продължава бързо да се разпространява. Градинари или селски стопани събират около себе си поддръжници, които предварително се съгласяват да посрещат финансовите нужди на предприятието и неговите работници и в замяна всеки от поддръжниците получава дял от продукцията с течение на сезона. По този начин консуматорите се свързват с действителните нужди на Земята, стопанството и Общността; те ликуват при богати реколти и остават верни в случай на неблагоприятни условия.

Технически гид по Биодинамика (английски):
Гид за алтернативните селскостопански системи:
Биодинамично земеделие и приготвяне на компост

For a technical guide to Biodynamics,
try Appropriate Technology Transfer for Rural Areas (ATTRA)'s
Alternative Farming Systems Guide: Biodynamic Farming & Compost Preparation

Резюме:
Биодинамичното земеделие беше първото екологична селкостопанска система в отговор на търговските оплодители и специализираното земеделие след средата на века, но все още то остава широко непознато за модерните селски стопани и за агрономичната университетска система. Приносът на биодинамиката към биологичното земеделие е все пак значителен и заслужава повече внимание. Следния материал предлага преглед на биодинамичното селско стопанство и предоставя допълнителни детайли и ресурси относно специализираната практика по приготвянето на биодинамичния компост.

Шери Уайлдфойер
По “Въведение към Биодинамичното Земеделие”, Стела Натура, 1995

Rudolf Steiner. From Wikipedia.

Waldorf Education. From Wikipedia.

Biodynamic agriculture. From Wikipedia.

Text of Steiner's lectures on agriculture

Източник: http://bulgaria.indymedia.org/article/4988