За фермата: местоположение с.Мало Пещене, община Враца (на 25 км северно от Враца). Биополетата са с обща площ 85 дка. От тях за зеленчукопроизводство в момента се използват 19. Заявил съм желание за сертифициране пред Балкан Биосерт ООД (моят серификатор) през 2005 г. От тогава започна и преходния период. От 2008 г. земите са сертифицирани и имам право да етикетирам продукцията като БИО. През 2006 г. отглеждах само пипер, а от следващата започнах да включвам и други култури. През 2010 г. културите са пипер, домати, тиквички и тикви. В момента мога да предложа само пипер, тъй като само той оцеля след една лека слана.
Стремя се да отглеждам само български сортове. За съжаление не винаги е възможно - българският сорт моркови "Нантски 3" е загубен, "Кюстендилската слива" също. През тази година имах поръчка за отглеждане на точно определен сорт тикви, който не е български. Е, цар-пазар иска това, това отглеждам. Но пък сорта се оказа превъзходен.
През следващата стопанска година ще отглеждам задължително пипер - сорт Куртовска капия (по думите на една производителка на семена домати, това е най-добрия сорт в света), домати - сорт Балкан (стар български сорт - червен) и сорт Розалина (нов български сорт, признат за такъв през 2009 г., тъмнорозов). Ще се опитам да засея фасул (за зрял, а не за зелен), който не е ресгистриран като сорт, тъй като не е селектиран от институт, а от обикновените хора в хасковския край. От там нататък ще се опитам да разбера какво иска цар-пазар, т.е. вие. И в тази връз
ка бих искал да разбера какъв е интереса персонално на всеки, за да мога да преценя какви площи да отделя по видове. От сега казвам, че на тези 19 дка моркови и зеле не стават. Ще очаквам предложения за видове и количества зеленчуци (общо за целия сезон).
Отглеждане: не използвам никакви препарати за растителна защита, дори разрешените. Сам си правя листни торове от биохумус и диворастяща коприва. Почвата торя с оборски тор и биохумус. Поливам с капково напояване - така се пести енергия и вода, а напояването е точно на растенията, т.е. по-ефективно е. За да не преуплътнявам почвата използвам лек трактор с тегло под 1 тон (масово зърнопроизводителите използват машини с тегло над 6-7 тона, нерядко и над 10). От есента на 2009 г. не ора, защото тази операция унищожава плодородието на почвата.
В общи линии това е фермата. Ако открия информация за още нещо, което води до съхраняване на природните ресурси и едновременно с това да получавам продукция, ще опитам веднага да я приложа. Биоземеделието е философия и начин на живот.